BHP – Usługi w pełnym zakresie, inż. Gertruda Grabowska
11-200 Bartoszyce, ul. Konopnickiej 2A, tel. 89 7623586, 601 832 915